O mnie

Jestem psychologiem i socjologiem. Nieustannie doskonalę swoje umiejętności w zakresie psychoterapii oraz coachingu, jak i innych form pomocy. Zajmuję się szeroko pojętą pomocą psychologiczną. Dodatkowo jestem również trenerem oraz wykładowcą akademickim oraz redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics and Consciousness and Health Research.

Ukończyłem całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii i hipnozy klinicznej organizowane przez Fundację Miltona H. Ericksona w Phoenix (Arizona) pod kierownictwem Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary'ego i Liliany Borges-Zeig; cykl szkoleń z Terapii Poznawczo-Behawioralnej organizowany przez Instytut Becka w Filadelfii prowadzonych przez Judith i Aarona T. Becków oraz innych nauczycieli instytutu oraz całościowe szkolenie z hipnozy klinicznej i psychoterapii strategicznej prowadzone przez Michaela Yapko.

Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii ericksonowskiej, posiadającego rekomendacje The Milton H.Erickson Foundation INC (Phoenix, Arizona, USA) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ukończyłem również całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii posiadające rekomendacje Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją praktykę poddaję ciągłej superwizji.

 

Wykształcenie:

 • Psychologia - Instytut Psychologii na Wydziale Filozoficznym - Uniwersytet Jagielloński
 • Socjologia - Wydział Stosowanych Nauk Społecznych - Wyższa Szkoła Europejska

 

Ważniejsze szkolenia:

 

 • Praktyk NLP (NLP Practitioner) numer certyfikatu 015/07
 • Mistrz NLP (NLP Master Practitioner) numer certyfikatu 007/09
 • Trener NLP (NLP Trainer - European Association of NLP Leaders) numer certyfikatu 031/2010
 • Training Design Specialist numer certyfikatu /023/09
 • Hipnoza Kliniczna (1 stopień - Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą)
 • Racjonalna Terapia Zachowania (Rational Behavior Therapy)
 • Psychoterapia Praktyczna (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum)
 • Integratywna Metasystemowa Psychoterapia Zaburzeń Depresyjnych (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej - Organizational Member of the European Association for Psychotherapy)
 • Integratywna MetaSystemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej - Organizational Member of the European Association for Psychotherapy)
 • Ericksonowska Psychoterapia Zaburzeń Psychosomatycznych u Dorosłych (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Terapia Ofiar i Sprawców Przemocy (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Terapia Osób z Trudnościami w Uczeniu się (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Terapia Osób Wykorzystywanych Seksualnie (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Ericksonowska Psychoterapia Zaburzeń Lękowych (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Ericksonowska Psychoterapia Zeburzeń Obsesyjno-Kompulsywnych (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Metafora w Pracy z Dziećmi i Rodzinami (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Terapia Rodzin (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Ericksonowska Terapia Osób odchudzających się (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Praca z Częściami Osobowości (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Kontrola i Spożytkowanie Bólu i Innych Objawów z Ciała (Polski Instytut Ericksonowski)
 • Szkolenie podstawowe z Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) poziom 1 - Fundacja Vitamelius
 • Szkolenie podstawowe z Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) poziom 2 - Fundacja Vitamelius

 

Zagraniczne:

 

 • Trance-Formations (szkolenie z hipnozy z dr Richardem Bandlerem i Johnem La Valle)
 • NLP Coaching (John Grinder i Carmen Bostic St Clair) numer certyfikatu CO014
 • Joyful Living Workshop (Colin Lewis)
 • 4 A w terapii - Analiza, Akceptacja, Absolucja, Aplikacja (Werner Meinhold - twórca metody hipnozy analitycznej)
 • Lucifer Effect (Philip Zimbardo)
 • Emotional Brain (Joseph Le Doux)
 • "Making Human Culture - Sztuka Głębokiego Życia - Warsztat o Życiu i Umieraniu" (Stephen Jenkinson) (Warsztat dotyczył pracy z osobami zmagającymi się z chorobą terminalną)
 • Advanced Techniques of Therapy (Techniki Zwiększające Skuteczność Psychoterapii) (Jeffrey Zeig)
 • Hypnosis. Clinical Applications (Betty Alice Erickson)
 • Erickson Hypnosis - Directly Indirect Ways of Working (Betty Alice Erickson)
 • Utilization in the Management of Pain (Brent Geary)
 • The Erickson Way: Telling Stories Where They Belong (Betty Alice Erickson)
 • Using Hypnosis in Brief Therapy (Stephen Lankton)
 • The Quantum Dynamics of Easy to Learn Rossi Hand Polarity Techniques (Ernest L. Rossi)
 • Storytelling for Effective Brief Therapy (Bill O'Hanlon)
 • How to Find Your Passion as a Mind-Body Therapist (Ernest L. Rossi) 
 • The Milton H. Erickson Mind-Body STEM Research Group (Ernest L. Rossi)
 • Relational Gestalt Practice (Dorothy Charles - Essalen Institute, Big Sur, California)
 • Cognitive-Behavior Therapy for Depression and Suicide - Core 1 (Judith Beck, Aaron T. Beck, Robert Hindtman and Francine Broder) Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy Philadelphia - Terapia Poznawczo-Behawioralna Depresji i Zachowań Samobójczych
 • Cognitive-Behavior Therapy Applied: Medical Conditions (Francine Broder) Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy Philadelphia - Terapia Poznawczo-Behawioralna Zaburzeń Medycznych
 • Cognitive-Behavior Therapy for Anxiety - Core 2 (Amy Wenzel, Aaron T. Beck) Beck Institute foe Cognitive Behavior Therapy, Philadelphia - Terapia Poznawczo-behawioralna Zaburzeń Lękowych
 • Cognitive-Behavior Therapy for Personality Disorders - Core 3 (Judith Beck, Aaron T. Beck, Amy Cunningham) Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy Philadelphia - Terapia Poznawczo-Behawioralna Zaburzeń Osobowości
 • Using Clinical Hypnosis to Enhance Treatment: Make Your (Inevitable) Suggestions Count (Michael Yapko)
 • Primary Certificate Practicum in Rational-Emotive & Cognitive Behavior Therapy (Raymond DiGiuseppe, Ph.D., Kristene A. Doyle, Ph.D.) the Albert Ellis Institute, New York - Podstawowy Certyfikat w Terapii Racjonalno-Emotywnej i Poznawczo-Behawioralnej
 • NLP Practitioner (Richard Bandler, John La Valle, Kathleen La Valle) NLP Seminar Group, Orlando FL - Szkolenie Praktyk NLP

Szkolenia online:

 • Bipolar in Order Online Course
 • Trener-szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych
 • Cognitive-Behavior Therapy and Mindfulness (Robert Hindman, PhD)  Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy Philadelphia - Terapia Poznawczo-Behawioralna i Uważność
 • Cognitive-Behavior Therapy for Weight Loss and Maintenance (Deborah Beck Busis, LCSW) Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, Philadelphia - Terapia Poznawczo-Behawioralna Skoncentrowana na Utracie i Utrzymaniu Wagi
 • Cognitive-Behavior Therapy for Anger Management (Norman Cotterell, PhD) Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, Philadelphia - Terapia Poznawczo-Behawioralna Skoncentrowana na Zarządzaniu Gniewem
 • Interactive Master Class on Experiential Psychotherapy 2020 (Jeffrey K. Zeig, PhD) Milton H. Erickson Foundation, Phoenix AZ
 • Keys to Addressing Depression Realistically: Developments in the Active Treatment of Depression (Michael Yapko, PhD) The Institute of Applied Psychology, Melbourne Australia
 • Introduction to Motivational Interviewing (Jan Grothe) Institute for Individual and Organizational Change, Spokane, Wa - Wprowadzenie do dialogu motywacyjnego
 • Advanced Motivational Interviewing/Skill Building (Casey Jackson) - Institute for Individual and Organizational Change, Spokane, Wa - Zaawansowane szkolenie z dialogu motywacyjnego
 • More Common Therapy: Hypnotically Informed Psychotherapy (Robert Staffin PsyD) - Minnesota Society of Clinical Hypnosis - Szkolenie z zastosowania hipnozy w psychoterapii krótkoterminowej
 • Parenting and Hypnotic Support (Carol Siegel, PhD) - Minnesota Society of Clinical Hypnosis - Rodzicielstwo i wsparcie hipnotyczne
 • Trauma, Dissociation, and Hypnosis: Recognizing and Utilizing Existing Trance States to Keep Treatment on Track and Achieve Therapeutic Goals (Debbie Bensching, LCSW) - Minnesota Society of Clinical Hypnosis - Szkolenie z pracy z traumą w hipnozie
 • 100-Hour Comprehensive Clinical Hypnosis & Strategic Psychotherapy Training (Michael D. Yapko PhD) - Całościowy kurs z hipnozy klinicznej i strategicznej psychoterapii
 • Cognitive-Behavior Therapy for Insomnia (Michael Tompkins, PhD) Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, Philadelphia - Terapia Poznawczo-Behawioralna bezsenności
 • CBT for Healthier Habits: Key Tools for Positive Change (Jill Levitt, Ph.D. and David Burns, M.D.) - Feeling Good Institute - Zastosowanie Terapii Poznawczo-Behawioralnej do kształtowania zdrowszych nawyków: kluczowe narzędzia pozytywnej zmiany
 • May 2023 Free Crash Course in Core Skills for Effective Therapy - (Jill Levitt, Ph.D.) - Feeling Good Institute - Kurs z podstawowych umiejętności wspomagających skuteczną terapię

Uczestnictwo w konferencjach:

 • Creativity and Hypnosis – V European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy (2014), Kraków
 • Brief Therapy Conference (2016), San Diego CA
 • Evolution of Psychotherapy Conference (2017) Anaheim CA
 • Evolution of Psychotherapy Conference Online Experience (2020) Anaheim CA
 • Evolution of Psychotherapy - Virtual Experience (2021)

Wystąpienia wygłoszone w ramach konferencji:

 • Antkowiak, R., Dyba, J. (2015) Czy Milton H. Erickson postępował etycznie? Konferencja     Trzech Sekcji (Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • Dyba, J., Antkowiak, R. (2015) W stronę twórczej świadomości - hipnoterapia wg. Ernesta Rossiego oparta na relacji ciało-umysł. Konferencja Trzech Sekcji (Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • Dyba, J. (2017) Neuronaukowe podstawy hipnozy. Wykład w ramach sesji: „Neuronauka dla klinicystów. Do czego potrzebna jest neuronauka psychoterapeucie?" Konferencja  Trzech Sekcji (Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • Dyba, J. (2017) Praktyczne zastosowania wyników badań elektrodynamicznych oraz z zakresu psychospołecznej genomiki Ernesta L. Rossiego i Leonarda Ravitza nad hipnozą kliniczną. Konferencja Trzech Sekcji (Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • Dyba, J. (2022) Strategiczne wykorzystanie stanów transowych w psychoterapii. VII Śląskie Warsztaty Psychoterapii (Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 • Dyba, J. (2022) Kreowanie nowej świadomości - Wprowadzenie do Mind-Body Transformation Therapy. VII Śląskie Warsztaty Psychoterapii (Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 • Dyba, J. (2022) Strategiczne wykorzystanie głębokich stanów transowych w psychoterapii. VII Śląskie Warsztaty Psychoterapii (Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów oraz Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 • Dyba, J. (2024) Utilization of Deep Trance Phenomena in Strategic Psychotherapy. Psychology Masterclass (Reem Neuroscience Centre & Middle East Psychological Association)
 • Dyba, J. (2024) Zintegrowany strategiczny model pracy terapeutycznej z wykorzystaniem głębokich stanów transowych. V Międzynarodowa konferencja - Relacja, która leczy (Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

 Publikacje naukowe:

 • Dyba, J. (2009) Implikacje Psychoanalizy Zygmunta Freuda dla Teorii Socjologicznych Jurgena Habermasa, Talcotta Parsonsa oraz Socjologii Psychoanalitycznej. Kultura i
  Polityka (6)
 • Dyba, J. (2016) Wprowadzenie do psychospołecznej genomiki hipnozy klinicznej i psychoterapii, [w:] Rossi E. L. i Rossi, K. L., Kreowanie nowej świadomości – psychospołeczna genomika samostwarzania, Wyd. Palisades Gateway Publishing, Los Osos, CA
 • Rossi, E. R., Cozzolino, M., Bagchi, P., Erickson-Klein, R., Celia, G., Hill, R., Dyba, J., i Rossi, K. (2017) The Psychosocial Genomic Stress Related Cancer Connection. International Journal of Psychosocial and Cultural Genomics, Consciousness & Health Research, Vol. 3 Issue II, s. 7-19
 • Dyba, J., Rossi, E. L., Rossi, K. L. (2019). The Neurocognitive Update of the Two-Factor Theory of a Hypnotic Experience. The Science of Psychotherapy. September 2019, 30-45.
 • Dyba, J. (2020) Psychospołeczna genomika hipnozy i psychoterapii - aktualny stan badań, [w:] E. L. Rossi, Dialog z naszymi genami - neuronauka hipnozy terapeutycznej i psychoterapii, Wyd, Jan Dyba Research Group, Zakopane.
 • Dyba, J., Rossi, K.L., Żurek, M., & Rossi, E.L. (2021): Electrodynamics of clinical hypnosis, American Journal of Clinical Hypnosis, DOI: 10.1080/00029157.2021.1943299
 • Dyba, J. i Rossi, K.L. (2022) A Deep Trance Phenomena Structural Model: Nature, Induction and Therapeutic Utilization. The Science of Psychotherapy, Vol. 10 Issue 10, s. 4-31,
 • Dyba, J. (2023) Strategiczne wykorzystanie głębokich stanów transowych w psychoterapii [w:] E. Golbik-Madej (red.) Od zniechęcenia do optymizmu - Trudne i nietypowe relacje terapeutyczne, Wydawnictwo inforteditions, Połomia,
 • Dyba, J. i Rossi, K.L. (2024) Developing Deep Trance in Therapeutic Hypnosis. The Science of Psychotherapy, Vol. 12 Issue 1, s. 104-125,
 • Hamilton, L., Dyba, J. & Rossi, K.L. (2024) The Curiosity of Addiction, The Science of Psychotherapy, Vol. 12 Issue 1, s. 119-142,

Książki:

 • Dyba, J. (2014) Changing Patterns of Human Behavior – an Introduction to the Structural Pattern Reframing. Structural Human Science Publishing, Charleston, SC.
 • Dyba, J., Rossi, E. L., Rossi, K. L. (w przygotowaniu) Treading the Hypnotic Realities - Conversations on the new neuroscience and psychosocial genomics of therapeutic hypnosis, wyd. Palisades Gateway Publishing, Los Osos, CA.
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!