Changing Patterns of Human Behavior

Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing to nowa książka wywodząca się z projektu badawczego The Structure of Therapeutic Genius zawiązanego w roku 2006.

W książce opisany jest model terapeutyczny stanowiący wynik poszukiwania punktów wspólnych łączących ze sobą pracę trojga niezwykłych terapeutów: Miltona H. Ericksona, Anthonego Robbinsa i Byron Katie. Te częściowo wspólne dla tych trojga terapeutów czynniki zostały uporządkowane i przedstawione w formie pięciostopniowego, łatwego do opanowania modelu konceptualnego sesji terapeutycznej.

\r\n

Strukturalne Przeramowanie Wzorca (Structural Pattern Reframing) jest technologią, umożliwiającą terapeutom generowanie technik oraz w prosty sposób dopasowywanie sesji terapeutycznych do konkretnego pacjenta.

Nie przedstawia ona stylu pracy żadnego z wyżej wymienionych terapeutów, a raczej swego rodzaju strukturę do pewnego stopnia wspólną dla nich wszystkich.

Model został opisany w szerszej ramie teoretycznej wykorzystującej elementy podejścia ericksonowskiego i ujęć poznawczo-behawioralnych.

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!