Spotkania z Ericksonem

Spotkania z Ericksonem to pomysł zrodzony z pasji. To propozycja od pasjonatów dla pasjonatów.

Jest to cykl spotkań, których głównym celem jest poznawanie i zgłębianie oryginalnej pracy terapeutycznej i idei zaproponowanych przez doktora Miltona H. Ericksona. W ramach tych spotkań mamy w planach przede wszystkim dobrze się bawić. Będziemy to osiągać poprzez:

Analizę oryginalnych studiów przypadków Miltona Ericksona

Analizę i dyskusję na temat oryginalnych koncepcji związanych z terapią i hipnozą kliniczną opracowanych głównie przez Miltona Ericksona i doktora Ernesta L. Rossiego

 

Zadawanie trudnych pytań i próby wspólnego poszukiwania odpowiedzi na nie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Krakowie, 13 lutego w sobotę o godzinie 12.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat spotkań napisz na adres: terapia@jandyba.pl

 

 

Tematy poprzednich spotkań:

1. Podstawy podejścia Miltona H. Ericksona 

Na spotkaniu dyskutowaliśmy na temat modelu terapeutycznego przedstawionego przez doktora Miltona H. Ericksona. Dyskusja wsparta była studiami przypadków.

2. Struktura sugestii hipnotycznej

Na spotkaniu analizowaliśmy w oparciu o studia przypadków strukturę sugestii hipnotycznej wykorzystując wskazania opisane przez doktora Miltona Ericksona i doktora Ernesta Rossiego.

3. Szok psychologiczny w psychoterapii

Na spotkaniu analizowaliśmy w oparciu o studia przypadków Miltona H. Ericksona oraz ramę teoretyczną zaproponowaną przez doktora Ernesta Rossiego, uwzględniającą najnowsze odkrycia neuronauki, aplikację szoku psychologicznego w psychoterapii w celu gwałtownego wywołania zmiany. 

4. Podstawy Psychobiologicznego podejścia do hipnozy dr Ernesta Rossiego

Na spotkaniu zostały przedstawione główne założenia podejścia psychobiologicznego dr Ernesta L. Rossiego. Omówiliśmy czterostopniowy proces twórczy i jego znaczenie z perspektywy procesów neurogenezy i ekspresji genów. Przeanalizowaliśmy również demonstracje kliniczne w tym podejściu.

5. Proces zmiany z perspektywy badań prowadzonych w Mental Research Institute

Na spotkaniu omówiliśmy idee zmiany z perspektywy przedstawianej głównie przez Paula Watzlawicka. Udało nam się przeanalizować procesy zmiany pierwszego i drugiego rzędu. Analizy podparliśmy jak zwykle studium przypadku.

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!