Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą:

leczenia zaburzeń psychicznych(depresja, zaburzenia nerwicowe, lęk, fobie, anoreksja, bulimia, zaburzenia osobowości, uzależnienia od środków psychoaktywnych, schizofrenia, zaburzenia nastroju)

rozwiązywania problemów i sytuacji kryzysowych (sytuacje stresowe, traumatyczne, śmierć osoby bliskiej, przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna, wypalenie zawodowe, sytuacja rozpadu związku, katastrofy i inne sytuacje zmiany w życiu).

Terapia ma na celu doprowadzenie do zniesienia objawów, znaczącej poprawy funkcjonowania pacjenta, prowadzi do zmiany nieprzystosowawczych wzorów zachowania oraz zmniejsza negatywne przeżywanie emocji powodujących cierpienie. Zmierza ona również do rozwoju osobowości oraz pogłębienia rozumienia siebie oraz procesów zachodzących w pacjencie. Służy poznaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

Jedna sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut. Pierwsze spotkanie ma na celu wstępne zdiagnozowanie problemu oraz zaproponowanie, najlepiej dopasowanego do pacjenta, sposobu leczenia.

 

W mojej pracy stosuję podejście zintegrowane, wielomodalne zwane również eklektycznym. Polega ono na systematycznym łączeniu wielu różnych szkół i technik terapeutycznych (terapia ericksonowska, poznawczo-behawioralna, egzystencjalna). Sposób pracy dostosowany jest do pacjenta, jego możliwości oraz problemu. Każdy pacjent traktowany jest w sposób indywidualny, a każda interwencja jest dostosowana do jego indywidualnych potrzeb. [quote align="center" color="#999999"]Każda stosowana terapia zawsze powinna być w harmonii z potrzebami pacjenta, jakiekolwiek one są, a nie oparta w żaden sposób na arbitralnie narzuconych klasyfikacjach" ~ Milton H. Erickson 1980, Vol 4 p. 174[/quote]

W swojej pracy poza łączeniem różnych podejść terapeutycznych stosuję również autorskie narzędzia, wypracowane na gruncie wieloletnich badań empirycznych w latach 2005 do dziś.

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!